LIGHTÉO Range

Lightéo 50 ml

POT CUVETTE CAPSULE
Capacity Reference Material Reference Name Material Reference Name Material
Lightéo
10 ml
5192 PCTG
̶
(Minelia)
R-PET
5163 Neptune
10-15 ml
PP
̶
(Minelia)
PP Biobased
Lightéo
15 ml
5161 5162 Inners 15 ml Flat bottom PP
̶
(Minelia)
PP Biobased
Lightéo
50 ml *
4900 /
5172
4935 Inners 50 ml Flat bottom 4887 Energie
50 ml
SAN / PP (insert)
ABS / PP (insert)
4829 Vitamine
50 ml
PP
̶
(Minelia)
PP Biobased
5193 Neptune
50 ml
PP
̶
(Minelia)
PP Biobased
Lightéo
150 ml *
5093 4899 Inners 150 ml Flat bottom 4972 Neptune
150 / 200 ml
PP
̶
(Minelia)
PP Biobased
Lightéo
200 ml *
4896 4898 Inners 200 ml Flat bottom

* Topette available

 

LW Range

LW 50 ml

POT CUVETTE CAPSULE
Capacity Reference Material Reference Name Material Reference Name Material
LW 50 ml * 4987 PCTG
PMMA
4934 Inners 50 ml Curved bottom PP
̶
(Minelia)
PP Biobased
4832 Titane
50 ml
SAN / PP (insert)
ABS / PP (insert)
4833 Prestige
50 ml
SAN / PP (insert)
ABS / PP (insert)
4935 Inners 50 ml Flat bottom 4829 Vitamine
50 ml
PP
̶
(Minelia)
PP Biobased
4887 Energie
50 ml
PP
̶
(Minelia)
PP Biobased

* Topette available

 

LUXÉO Range

Luxéo 50 ml

POT CUVETTE CAPSULE
Capacity Reference Material Référence Nom Matière Référence Nom Matière
Luxéo
15 ml *
4556 PCTG
PMMA
4959 Inners 15 ml Curved bottom PP
̶
(Minelia)
PP Biobased
4853 Vitamine
15/30 ml
PP
̶
(Minelia)
PP Biobased
Luxéo
30 ml
4625 4626 Inners 30 ml Curved bottom 4839 Titane
15/30 ml
SAN / PP (insert)
ABS / PP (insert)
Luxéo
50 ml *
4555 4934 Inners 50 ml Curved bottom 4832 Titane
50 ml
SAN / PP (insert)
ABS / PP (insert)
4833 Prestige
50 ml
SAN / PP (insert)
ABS / PP (insert)
4829 Vitamine
50 ml
PP
̶
(Minelia)
PP Biobased
4887 Energie
50 ml
PP
̶
(Minelia)
PP Biobased

* Topette available